top of page
header2.jpg

VÅRT MÅL ER AT DU SKAL LYKKES
MED DIN BEDRIFT INN I FREMTIDEN

Nyskaping, innovasjon og vekst i Ringeriksregionen.

Sammen gjør vi det utrolige trolig, og kanskje det umulige mulig.

_955fee4d-ed59-4223-b5c5-63a84f0e74e7.jpg

INKUBATOR

For deg som vil skape noe helt nytt.

Har du en idé som løser en utfordring på en ny måte, om det er i et etablert selskap eller du vil starte nytt så har vi nettverk og kompetanse til din rådighet. Vår kompetanse er spisset mot bærekraft, bio-og sirkulærøkonomi og vår portefølje består av bedrifter i alt fra digitalisering, til ombruk og nye tjenester. Har du en spenstig idé ønsker vi å høre fra deg.

Mer Innovasjon er en Siva partner og næringsaktør for Viken fylkeskommune.

logo-viken_edited_edited.png
siva-hovedmerke-sort-gra_edited.png

Ansatte

OPPSTARTSHJELP PÅ NETT

Altinn

Det du trenger å vite for å etablere næring og drive næringsvirksomhet i Norge.

DNB Oppstartslos

DNB sine beste råd til deg som skal starte bedrift.

Næringsstiftelsen SB1

Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig innovasjon og næringsutvikling i Sparebank1 Ringerike Hadeland sitt markedsområde.

Entrepedia

Alt du trenger for å starte og skalere et selskap.

SAMARBEIDSPARTNERE

rnf_edited.png
Buskerud fylkeskommune_Sort_edited.png
siva_edited.png
usn_edited.png
flå-vekst_edited.png
header2.jpg

SAMMEN GJØR VI DET UTROLIGE TROLIG, OG KANSKJE DET UMULIGE MULIG

bottom of page